12:00 - 12:45u

VERBINDEN - Ontvangst en netwerklunch

Locatie: VIP foyer en Willy Caron foyer

12:45 - 12:50u

INFORMEREN - Openingswoord

Locatie: Frans Boermans zaal

12:50 - 13:20u

INFORMEREN & INSPIREREN - Keynote: Versnel de duurzaamheidstransitie met Internet of Things

Spreker: Steven Peters - ABN AMRO

Locatie: Frans Boermans zaal

Lees meer

Wie zich realiseert, dat we pas 9,1% van onze spullen hergebruiken, begrijpt dat een drastische ommekeer nodig is om in 2050 volledig circulair te zijn. Vaste patronen moeten worden omgegooid, zodat het consumeren verschuift van bezit naar gebruik. Het Internet of Things, waarbij elektronische objecten met het internet en elkaar verbonden zijn en met elkaar kunnen communiceren, speelt hierbij een cruciale rol en helpt de duurzaamheidstransitie te versnellen. Steven Peters, Sector Banker Technologie, Media & Telecom bij ABN AMRO, zal in zijn inspirerende keynote een doorkijk geven in Internet of Things en de toepassingen om tot een versnelde duurzaamheidstransitie te komen.

13:20 - 14:00u

INFORMEREN & INSPIREREN - Keynote: Maak van jouw organisatie een winnaar van de toekomst

Spreker: Arjen Banach

Locatie: Frans Boermans zaal

Lees meer

De wereld verandert razendsnel, organisaties moeten mee. Wat maakt dat organisaties zich nu onderscheiden en succesvol zijn en wat betekent dat voor de toekomst van jouw organisatie?

Arjen heeft een frisse blik op de toekomst van organiseren en inspirerend en duurzaam leiderschap. Een vernieuwende en innovatieve kijk op hoe winnende organisaties in de wereld van morgen zijn georganiseerd. Hoe zij commerciële en maatschappelijke doelstellingen nastreven, iets wat de nieuwe generatie medewerkers ook van hen verlangt. Wat zijn de essentiële ingrediënten voor een inspirerende organisatiecultuur om iedereen mee te krijgen, niet gefocust op voortgang maar op vooruitgang.

14:00 - 14:40u

VERBINDEN - Netwerkpauze

Locatie: VIP foyer en Willy Caron foyer

14:40 - 15:10u

INFORMEREN & INSPIREREN Parallelsessies ronde 1

Pay-Per-Use: veelzijdig instrument op de weg naar duurzame verdienmodellen

Spreker: Paul Dekker - Homie Pay-Per-Use

Locatie: Piet Kingma zaal

Lees meer

Het traditionele koopmodel in de witgoed-industrie leidt wereldwijd tot exorbitante hoeveelheden e-waste. Dit wordt mede veroorzaakt, doordat in het productieproces, noch tijdens het gebruik van witgoed-apparaten (wasmachines, vaatwassers, drogers etc.) overwegingen ten aanzien van duurzaamheid een rol van betekenis spelen. Homie is een spin-off van de TU Delft en heeft de ambitie om de witgoedsector richting duurzaamheid en circulariteit te bewegen. Als eerste stap heeft Homie een Pay-Per-Use business model voor wasmachines ontwikkeld en succesvol getest. Naast gebruik van, in plaats van eigendom (Product-As-A-Service) zet Homie in op gedeeld gebruik van witgoed. In breder verband werkt Homie mee aan een EU ontwikkeltraject richting circulariteit in de witgoedsector. Voorlopig biedt Homie alleen wasmachines aan. Kom langs en denk mee hoe we dit model verder kunnen uitrollen!

Homie is genomineerd voor de titel Retail Rookie of the Year 2018-2019. Een prijs voor innovatieve pioniers die kansen ruiken, lef tonen en inspelen op nieuwe consumentenbehoeften.

Deze kennis- en inspiratiesessie wordt aangeboden door ABN AMRO in samenwerking met Homie.

Een vernieuwende kijk op het vinden van talent

Spreker: Luc Lebens - Meet the Youngsters | Roger Wigny - Cipher Community | Joris van den Beuken - Personato

Locatie: Frans Boermans zaal

Lees meer

Vandaag de dag is het vinden van de juiste mensen voor je organisatie een enorme opgave. Diverse sectoren kampen met personeelstekorten waardoor organisaties niet verder kunnen groeien.

In een paneldiscussie delen drie experts hun visie op dit onderwerp, en gaan zij het gesprek met elkaar en het publiek aan, hoe je op vernieuwende wijze de juiste mensen voor je organisatie vindt. De panelleden zijn Luc Lebens van Meet the Youngsters, Roger Wigny van Cipher Community en Joris van den Beuken van Personato. De paneldiscussie staat onder leiding van Tom Vaessen.

Deze kennis- en inspiratiesessie wordt aangeboden door Noord-Limburg Business.

Impact door samenwerking [VOL]

Spreker: Patrick Lemmens - Arvalis | Ron Coenen - Trias

Locatie: Koperen Kees zaal

Lees meer

Om echt impact te creëren zullen organisaties steeds vaker met andere partijen samen moeten werken. Met name op het gebied van innovatie zijn ketendenken en crossectoraal samenwerken niet meer weg te denken. Maar wat betekent dat eigenlijk? Wat zijn de succesfactoren of juist valkuilen? In deze sessie nemen we jullie mee in de actualiteit van succesvolle samenwerking bij innovatie in de agri-business en de impact die hiermee gecreëerd kan worden. Aan de hand van een praktijkcasus zoomen we verder in op dit onderwerp.

Deze kennis- en inspiratiesessie wordt aangeboden door Arvalis en Trias Subsidieadvies.

De accountant is dood, lang leve de regisseur! [VOL]

Spreker: John Straten & Roel Alsters - Full Account

Locatie: Ballerina zaal

Lees meer

Er zijn maar weinig accountants die kunnen en willen erkennen dat hun beroep als in de huidige vorm, in de nabije toekomst niet meer bestaat. De wereld verandert in hoog tempo door tal van ontwikkelingen, wat ook van de accountant vraagt dat deze zijn beroep en zichzelf opnieuw uitvindt. Een van de belangrijkste vragen daarbij is hoe je in de toekomst op een nieuwe manier waarde toevoegt voor je klanten.

John Straten, eigenaar van accountantskantoor Full Account, ging op ontdekkingsreis en is als pionier actief bezig met het opnieuw uitvinden van zijn beroep. Enkele jaren geleden vroeg John aan twee jonge buitenstaanders om zijn bedrijf door te lichten en ging hij tevens een slimme samenwerking aan met andere organisaties. Alles met het oog op de toekomst en om ook over vele jaren nog voor zijn klanten van waarde te zijn.

Ontdek tijdens deze sessie de reis die John met mede-eigenaar Roel Alsters aflegde, de ervaringen die werden opgedaan en actuele toekomstplannen en nieuwe rol, gericht op onder meer het leggen van relevante verbindingen tussen mensen, open innovatie en het creëren van nieuwe toegevoegde waarde.

Deze kennis- en inspiratiesessie wordt aangeboden door Full Account.

15:20 - 15:50/16:00u

INFORMEREN & INSPIREREN Parallelsessies ronde 2

Nieuwe technologie; essentieel voor uw bedrijf [VOL]

Spreker: Hans Krikhaar - Fontys Hogeschool Venlo

Locatie: Koperen Kees zaal

Lees meer

Technologische ontwikkelingen gaan momenteel razendsnel, vaak met een disruptie in diverse markten tot gevolg. In een negen stappenplan wordt u door Hans Krikhaar – lector Smart Manufacturing aan de Fontys Hogeschool, op weg geholpen om met nieuwe technologieën zoals drones, robotisering, 5G, kunstmatige intelligentie en Internet of Things uw bedrijf gereed te maken voor de toekomst.

Deze kennis- en inspiratiesessie wordt aangeboden door Fontys Hogeschool Venlo.

Een vernieuwende kijk op het binden van talent

Spreker: Arjen Banach - millennial expert | Rudie Peeters - Hoera Kindercentra | Ria Joosten - FoodLab Limburg

Locatie: Frans Boermans zaal

Lees meer

Heb je eenmaal talent gevonden om je organisatie te versterken, dan is het belangrijk om op de juiste manier met dit menselijk kapitaal om te gaan. In een paneldiscussie delen drie experts hun visie op dit onderwerp en gaan zij het gesprek met elkaar en het publiek aan, hoe je vandaag de dag talent aan je organisatie kunt binden. De panelleden zijn Arjen Banach over de millennial generatie, Rudie Peeters van Hoera Kindercentra over holacratische organisatievormen en Ria Joosten over Food Lab Limburg (namens MKB Limburg). De paneldiscussie staat onder leiding van Tom Vaessen.

Deze kennis- en inspiratiesessie wordt aangeboden door Noord-Limburg Business.

Tomorrow's Food

Spreker: Saskia Goetgeluk - Brightlands Campus Greenport Venlo | Bart Verlegh - Innoveins | Freddy Troost - Maastricht University | Anne Terhorst - student

Locatie: Piet Kingma zaal

Lees meer

Hoe kijken ondernemers, wetenschappers en studenten naar het voedsel van de toekomst? Hoe kunnen zij elkaar versterken en waar liggen de uitdagingen? In een interactief forum word je meegenomen in de wereld van Brightlands Campus Greenport Venlo. Dé plek waar samen gezocht wordt naar de mogelijkheden voor de voeding van morgen. Panelleden zijn:

  • Saskia Goetgeluk –Brightlands Campus Greenport Venlo
  • Bart Verlegh – Innoveins
  • Freddy Troost – Maastricht University Campus Venlo
  • Anne Terhorst – Master Student Health Food Innovationn Management

Deze kennis- en inspiratiesessie wordt aangeboden door Brightlands Campus Greenport Venlo.

Privacy in het arbeidsrecht [VOL]

Spreker: Claire van Oijen – Meulenkamp Advocaten

Locatie: Ballerina zaal

Lees meer

Bedrijven en instellingen worden vaak geconfronteerd met vragen over privacy in het arbeidsrecht, zoals wanneer mag je het e-mailgebruik van de werknemer controleren? Kan het gedrag van een werknemer in de sociale media arbeidsrechtelijke gevolgen hebben? Hoe ver mag je gaan met cameratoezicht? Kan ontslag op staande voet worden gegeven? Mogen drugs- en alcoholcontroles onder het personeel worden gehouden? Aan de hand van sprekende voorbeelden uit de praktijk zal Claire van Oijen antwoord geven op deze vragen.

Deze kennis- en inspiratiesessie wordt aangeboden door Meulenkamp Advocaten.

15:50/16:00 - 16:30

VERBINDEN - Netwerkpauze

Locatie: VIP foyer en Willy Caron foyer

16:30 - 17:10

INFORMEREN & INSPIREREN Parallelsessies ronde 3

How to feed the world in 2050?

Spreker: Hans Aarts - Fontys Hogeschool Venlo | Judith van de Mortel - HAS Hogeschool | Alie de Boer - Maastricht University

Locatie: Piet Kingma zaal

Lees meer

De snel groeiende wereldbevolking stelt ons voor de uitdaging om over ruim 30 jaar vele miljarden monden overal op de wereld te voeden. De drie onderwijsinstellingen die in Venlo gevestigd zijn – Fontys Hogeschool Venlo, HAS Hogeschool en Maastricht University – hebben ieder hun eigen invalshoek om daar een bijdrage aan te leveren. De Fontys ziet een oplossing in de technische en logistieke richting, de HAS vanuit biologisch perspectief en vanuit Maastricht University is er aandacht voor de gezondheidseffecten van voeding. In een discussieforum gaan Hans Aarts (directeur Techniek en Logistiek Fontys Hogeschool Venlo), Judith van de Mortel (lector HAS Hogeschool) en Alie de Boer (assistant professor Maastricht University) het gesprek aan met de bezoekers, over hoe zij samen met het bedrijfsleven een antwoord kunnen geven op de vraag hoe de wereldbevolking te voeden in 2050.

Deze kennis- en inspiratiesessie wordt aangeboden door Fontys Hogeschool Venlo, HAS Hogeschool en Maastricht University.

We werken niet te veel, we laden te weinig op!

Spreker: Madeleine Kremers - Tankstation voor Mensen

Locatie: Frans Boermans zaal

Lees meer

We leven in een tijd die anders is dan voorheen. Door digitalisering, robotisering en automatisering liggen ongekende mogelijkheden voor ons. De waarde van medewerkers hierin is essentieel maar anders. Meer dan ooit te voren ervaren mensen druk om mee te gaan in deze nieuwe tijd, creatief te zijn in plaats van alleen maar productief. Een gezonde geest in een gezond lichaam is noodzakelijk, om vitaal en inzetbaar te zijn en te blijven. Maar hoe zorgen we er voor dat het energie niveau op peil blijft?

Het huidige aanbod is daarin niet toereikend. Medewerkers  zoeken juist ‘bijtanktijd’, inspiratie, rust en verbinding. Met het Tankstation voor Mensen brengen wij juist dat op een laagdrempelige manier. Geen coaching, geen training maar Tankmomenten. Tankstation voor Mensen is een nieuw concept voor de zakelijke markt en brengt energie, ontspanning en inspiratie op een nieuwe en unieke manier! Laagdrempelig, voor iedereen op elk moment beschikbaar. Laat je meenemen tijdens deze voorstelling!

Deze kennis- en inspiratiesessie wordt aangeboden door Tankstation voor Mensen.

Innoveren is een werkwoord; werk mee! [VOL]

Spreker: Bart Verlegh - Ondernemend Venlo | Hanneke Geurts - Inoutsides

Locatie: Koperen Kees zaal

Lees meer

Dat innoveren belangrijk is weet inmiddels elke ondernemer en elke directiekamer. Maar hoe te innoveren, is vaak nog een worsteling voor veel bedrijven. Namens de innovatiecommissie van Ondernemend Venlo organiseren Bart Verlegh en Hanneke Geurts een echte DOE sessie. Aan de hand van iconische Venlose innovaties ga je gezamenlijk aan de slag met innoveren.

Innoveren is niet teveel lullen, maar vooral DOEN! In deze sessie leer je wat voor innovatieve inzichten je wel niet allemaal kunt realiseren. In zo’n korte tijd! Het activeert en enthousiasmeert je om zelf ook te gaan innoveren. Deze workshop heeft een beperkt aantal plaatsen dus reserveer tijdig!

Deze kennis- en inspiratiesessie wordt aangeboden door Ondernemend Venlo.

17:20 - 18:00u

INSPIREREN & VERBINDEN - Show Timon Krause: MindGames

Locatie: Frans Boermans zaal

Lees meer

Mentalist Timon Krause brengt een extreem verrassende, magische en vermakende mix van muziek, magie en mysterie op het podium, dat je op het puntje van je stoel laat zitten van begin tot einde!

Hij is de jongste mentalist ooit die de titel ‘beste Europese Mentalist’ (2016-2017) kreeg. Zijn show brengt hem over heel de wereld en hij komt naar CONNECTED om zijn magie met de bezoekers te delen. Hij laat je de werking van ons brein zien én ervaren, wat handig is als je binnen je organisatie verandering of vernieuwing voor elkaar wil krijgen!

18:00 - 18:30

VERBINDEN - Naborrel

Locatie: VIP foyer en Willy Caron foyer

Maak je klaar voor de toekomst en schrijf nu in! →

Key Partner

Abn Amro Venlo

Organisatie

De Maaspoort Venlo
Ria Joosten Venlo
Bekijk alle partners